Thông tin công bố chất lượng: Bánh cá phomai Fisha

CBCL-banh-ca-phomai-Fisha09122018-1

CBCL-banh-ca-phomai-Fisha09122018-2

CBCL-banh-ca-phomai-Fisha09122018-3

CBCL-banh-ca-phomai-Fisha09122018-4

CBCL-banh-ca-phomai-Fisha09122018-5

CBCL-banh-ca-phomai-Fisha09122018-6